Vyöhyketerapiahoito

Vyöhyketerapia on tehokas hoitomuoto, jolla hoidetaan terveyttä.

Vyöhyketerapiaa voidaan suositella monenlaisiin vaivoihin.

Yleisimmät vaivat naisilla

 • Hormonaliset häiriöt, uupumistilat, unettomuus, vaivat joihin ei löydy selitystä
 • Maha- ja suolisto-ongelmat, virtsatievaivat
 • Tuki- ja liikuntaelinvaivat, osteoporoosi
 • Aineenvaiduntaan liittyvät ongelmat
 • Lapsettomuus

Yleisimmät vaivat miehillä

 • Tuki- ja liikuntaelinvaivat
 • Ongelmat verenkierossa
 • Eturauhasvaivat
 • Unettomuus
 • Maha- ja suolisto-ongelmat, erilaiset tulehdustilat

Yleisimmät vaivat vauvoilla

 • Koliikki ym. muut vatsavaivat, hampaiden puhkeamiset
 • Korvatulehdukset
 • Erilaiset kehityshäiriöt (puheen viivästyminen, ADHD, kasvuhäiriöt)
 • Erityyppiset tulehdustilat hengitysteissä, onteloissa, nielussa, rokot ja rokotusten jälkitiat
 • Erilaiset pelko- ja jännitystilat

Hoidon alussa vyöhyketerapeutti kartoittaa lähtötilanteen ja selvittää vyöhyketerapiahoidon soveltuvuuden asiakkaalle.

Vyöhyketerapiahoidossa asiakas istuu mukavasti nojatuolissa vyöhyketerapeutin käsitellessä hänen jalkateriään sormin tai rystysin. Vyöhyketerapiakäsittely kestää asiakkaasta ja terapeutista riippuen 30 minuutista reiluun tuntiin. Jo yksittäisellä käsittelyllä voidaan saada helpotusta elimistön häiriötiloihin, mutta useamman käsittelyn sarjalla saadaan aikaan pysyviä tuloksia. Jokaisella käsittelykerralla käydään läpi asiakkaan koko keho heijastealueiden kautta.

Normaalitilassa jalkaterien heijastealueen kudos on pehmeää ja joustavaa ja painettaessa siellä ei tunnu kipua. Hoidon aikana jalan heijastealueilla voi kuitenkin tuntua kipua ja heijaste tuntuu tällöin erilaiselta verrattuna normaalitilaan. Heijastekipu on merkki elimistön sen hetkisestä häiriötilasta. Elimistön ollessa tasapainossa kipua ei tunnu, vaan heijastealueet tuntuvat painellessa neutraaleilta tai miellyttäviltä.

Heijastekipu voi johtua:

 • jonkin elimen liika- tai vajaatoiminnasta
 • jännityksestä (lihasjännitys tai stressi)
 • kehon liikarasittuneisuudesta
 • kipu voi olla myös alkavan tai jo olemassa olevan sairauden merkki

Vyöhyketerapia on itsessään kokonaisvaltainen hoitomuoto ja sen kanssa samanaikaisesti käytettävistä hoidoista voi kysyä vyöhyketerapeutilta.

Vyöhyketerapiahoito saa aikaan mm. elimistön puhdistumista. Keho laittaa kuona-aineita liikkeelle ja tästä voi joskus aiheutua oireita ja hoitoreaktioita, joko käsittelyn aikana tai sen jälkeen. Aluksi olo voi tuntua tilapäisesti huonommalta. Tällainen reaktio on merkki paranemisprosessista. Käsittelyn jälkeen olisikin hyvä kuunnella itseään ja kehoaan. Veden juominen auttaa kuona-aineiden poistumista. Käsittelyn aikana keholle annetut signaalit pyrkivät tasapainottamaan elimistön tilaa.

Asiakkaan on hyvä osallistua aktiivisesti oman terveytensä ylläpitämiseen noudattamalla vyöhyketerapeutilta saamiaan ohjeita.

"Ihmiset käyvät vyöhyketerapiassa, koska he haluavat kuolla terveinä." - Charles Ersdal

Parasta ja helpointa on hoitaa terveyttään ennaltaehkäisevästi. Vyöhyketerapia on ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa ja hoidossa voi käydä vaikka ei kärsisi mistään erityisestä vaivasta. Tavallisesti apua etsitään silloin kun on jo sairastuttu. Mitä parempi terveydentila on tai mitä uudempi vaiva on, sitä vähemmän vyöhyketerapiassa käsittelykertoja tarvitaan. Kroonisten vaivojen hoitoon tarvitaan aina enemmän hoitokertoja. Tarvittavien hoitokertojen määrä on yksilöllistä. Vaivan kesto ja laatu, henkilön ikä, yleiskunto ja lääkkeiden käyttö vaikuttavat aikaan, jossa tuloksia saavutetaan.

Vyöhyketerapia on erinomainen hoitomuoto lapsille mm. koliikkiin ja korvatulehduksiin. Lapset ovat kaikkein kiitollisimpia käsiteltäviä, he suhtautuvat terapiaan luonnollisesti ja tuloksetkin ovat nopeita. Hoitoa voidaan suositella vauvasta vaariin.

Vyöhyketerapia ei ole pelkkää oireiden poistoa vaan kokonaisvaltaista hoitoa. Parhaat tulokset saavutetaan useimmiten siten, että aluksi hoidetaan yksi hoitokerta viikossa ja jatkossa käsittelykertoja voi harventaa. Koulutettu terapeutti tietää kuinka kauan käsittelyä tulee jatkaa. Vaivat voivat palata takaisin jos hoito keskeytetään liian aikaisin. Terapeutin ja hoidettavan yhteistyö on tärkeää.

Lapset ovat parhaita esimerkkejä siitä, että vyöhyketerapia ei perustu pelkkään uskoon, kuvitteluun tai placebovaikutukseen. Lapset eivät erittele terveyttä ja sairautta kuten aikuinen.  Jos lapsella on vaivoja, hän haluaa käsittelyä ja jos hänellä on kokemusta vyöhyketerapiasta, hän pyytää päästä taas vyöhyketerapiaan.

Varmistaakseen vyöhyketerapeutin pätevyyden, kannattaa asiakkaan kysyä terapeutin koulutuksesta. Koulutuksen pituus kertoo paljon terapeutin osaamisesta. Ersdalilaiset vyöhyketerapeutit ovat käyneet noin kaksi vuotta pitkän koulutuksen ja lääketieteen perusopinnot. Diplomivyöhyketerapeutti -nimike kertoo terapeutin suorittaneen hyväksytysti kahdeksan tunnin pituisen loppukokeen teoria- ja käytännön osuuksineen, luontaislääketieteen perusteet, ensiapukoulutuksen, diplomityön sekä peruslääketieteen koulutuksen.

Koulutettu vyöhyketerapeutti pystyy tunnistamaan tapaukset, joille vyöhyketerapia ei terveydentilan takia ole suositeltavaa.