Vyöhyketerapiakoulutus

Charles Ersdalin vyöhyketerapia ja siihen suuntautunut vyöhyketerapeuttikoulutus painottaa anatomiaa, fysiologiaa, patologiaa ja immunobiologiaa.

Koulutusaika on noin kaksi vuotta, jonka aikana:

 • opitaan löytämään kehon eri osat ja elimet heijastealueilta
 • opitaan ymmärtämään vyöhyketerapian vaikutusmekanismit
 • käydään läpi tautioppia yleisimpien elimistön häiriötilojen oireiden havainnoimiseksi
 • tehdään harjoitushoitoja ohjatusti
 • valmentaudutaan lopputenttiin, jonka hyväksytysti suorittaneet voivat käyttää nimikettä diplomivyöhyketerapeutti

Lopputentti koostuu:

1. Kirjallisesta kokeesta, jossa on 600 kysymystä seuraavista aiheista:

 • vyöhyketerapian toimintaperiaate ja historia
 • anatomia
 • fysiologia
 • tautioppi
 • immunobiologia
 • heijastealueiden- ja pisteiden tuntemus (teoria)

2. Käytännön kokeesta

 • joka edellyttää hyväksytysti suoritettua kirjallista koetta
 • jossa osoitetaan käytännössä heijastealueiden- ja pisteiden
  käsittelyn osaaminen

3. Todistus hyväksytysti suoritetuista peruslääketieteen opinnoista
(minimilaajuus 378h)

Lopputentti hyväksytään ja diplomit allekirjoitetaan Norjassa Charles Ersdalin tutkimus- ja hoitotyötä jatkavassa tutkimus- ja hoitolaitoksessa nimeltä Ersdal & Varpe Ans. Vain lopputentin suorittaneella vyöhyketerapeutilla on oikeus käyttää nimikettä diplomivyöhyketerapeutti, sekä yhdistyksen jäsenenä lisäksi oikeus käyttää yhdistyksen logoa.

Vyöhyketerapiakoulutus 2020

HUOM! Uusi vyöhyketerapiakoulutus alkaa syksyllä Lahdessa 19.-20.9.2020.

Lisätiedot vyöhyketerapiakoulutuksesta ja ilmoittautuminen kouluttaja Sami Saviaiselle osoitteeseen phisami(a)gmail.com tai 040 7683433.

Ilmoittautuminen päättyy 21.8.2020. Vapaita koulutuspaikkoja voi kysellä syyskuuhun asti.

Ersdal Varpe Ans-yhtiön valtuuttamat kouluttajat Suomessa:

Sami Saviainen
phisami(at)gmail.com
040-768 3433

Hierontapiste Ukki, Veikko Mäkinen
Sysmäntie 30, 19700 SYSMÄ
(03) 7172 250, gsm 0400-514 616
veikko.makinen(at)ukki.inet.fi
www.ukki.fi

Suomessa toimii Luonnonlääketieteen keskusliitto LKL ry , jonka suositukset terapeuttikoulutukseen ovat seuraavat:

 • Terapia-alan koulutus 490 h
 • Lääketieteen perusteet 378 h
 • Luontaisterapia ammattina 81 h
 • SPR Ensiapu 16 h

Diplomivyöhyketerapeuteilla on LKL:n suosittelema koulutuksen laajuus Ersdalin vyöhyketerapiaan suuntautuen.