Vyöhyketerapiakoulutus

Charles Ersdalin vyöhyketerapia ja siihen suuntautunut vyöhyketerapeuttikoulutus painottaa anatomiaa, fysiologiaa, patologiaa ja immunobiologiaa.

Koulutusaika on noin kaksi vuotta, jonka aikana:

 • opitaan löytämään kehon eri osat ja elimet heijastealueilta
 • opitaan ymmärtämään vyöhyketerapian vaikutusmekanismit
 • käydään läpi tautioppia yleisimpien elimistön häiriötilojen oireiden havainnoimiseksi
 • tehdään harjoitushoitoja ohjatusti
 • valmentaudutaan lopputenttiin, jonka hyväksytysti suorittaneet voivat käyttää nimikettä diplomivyöhyketerapeutti

Lopputentti koostuu:

1. Kirjallisesta kokeesta, jossa on 600 kysymystä seuraavista aiheista:

 • vyöhyketerapian toimintaperiaate ja historia
 • anatomia
 • fysiologia
 • tautioppi
 • immunobiologia
 • heijastealueiden- ja pisteiden tuntemus (teoria)

2. Käytännön kokeesta

 • joka edellyttää hyväksytysti suoritettua kirjallista koetta
 • jossa osoitetaan käytännössä heijastealueiden- ja pisteiden
  käsittelyn osaaminen

3. Todistus hyväksytysti suoritetuista peruslääketieteen opinnoista
(minimilaajuus 378h)

Lopputentti hyväksytään ja diplomit allekirjoitetaan Norjassa Charles Ersdalin tutkimus- ja hoitotyötä jatkavassa tutkimus- ja hoitolaitoksessa nimeltä Ersdal & Varpe Ans. Vain lopputentin suorittaneella vyöhyketerapeutilla on oikeus käyttää nimikettä diplomivyöhyketerapeutti, sekä yhdistyksen jäsenenä lisäksi oikeus käyttää yhdistyksen logoa.

Vyöhyketerapiakoulutus 2023-2024

Uusi vyöhyketerapiakoulutus käynnistyy 21.-22.1.2023 Tampereella. Tervetuloa kouluttautumaan diplomivyöhyketerapeutiksi! Kauempaa matkustavat voivat kysyä majoitusetua.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: kouluttaja Sami Saviainen 040 7683433 tai phisami(a)gmail.com

Ilmoittautuminen 31.12.2022 mennessä. Vapaita koulutuspaikkoja voi kysellä tammikuun 2023 ajan.

Huom! Kursseille ovat lämpimästi tervetulleita myös jo valmistuneet vyöhyketerapeutit päivittämään tietojaan ja taitojaan. Koulutukseen on tullut viime vuosien aikana paljon uutta opittavaa ja ala kehittyy koko ajan.


Ersdal Varpe Ans-yhtiön valtuuttama kouluttaja Suomessa:

Sami Saviainen
phisami(at)gmail.com
040-768 3433


Suomessa toimii Luonnonlääketieteen keskusliitto LKL ry , jonka suositukset terapeuttikoulutukseen ovat seuraavat:

 • Terapia-alan koulutus 490 h
 • Lääketieteen perusteet 378 h
 • Luontaisterapia ammattina 81 h
 • SPR Ensiapu 16 h

Diplomivyöhyketerapeuteilla on LKL:n suosittelema koulutuksen laajuus Ersdalin vyöhyketerapiaan suuntautuen.